Světla pro denní svícení povinné od roku 2011

Usnesení EU pro nová vozidla

Od 7. Února 2011, budou muset všechny nové osobní automobily a malé dodávky v ČR a dalších evropských zemích, být vybaveny světly pro denní svícení (DRLs). Tento krok přichází v důsledku usnesení EU. Evropská exekutiva se domnívá, že zavedení DRLs zvýší bezpečnost silničního provozu, protože světla na vozidle budou více viditelné pro ostatní účastníky silničního provozu. DRLs nejsou tak jasné jako obyčejné reflektory a vyžadují méně el. Energie z baterie. Sami se zapnou při spuštění motoru.

Spolková silniční agentura (BASt) vydala doporučení již v roce 2005 s cílem vybavit nová vozidla DRLs. Je toho názoru, že by to mohlo snížit počet nehod na silnicích o zhruba 3% a přinést úsporu kolem jedné miliardy eur.

Studie ukazuje, že celkové náklady na systematické používání DRL – například v důsledku zvýšené spotřeby paliva – může být snížena na 150 milionů eur. Při hledání dalších úspor, by se zvýšení nákladů mohlo snížit na 60 milionů eur do roku, bude DRLs založena na LED technologii. Nová směrnice se vztahuje na celou EU, přesto mohou jednotlivé členské státy nadále sami rozhodnout, zda zakotvit obecný požadavek pro denní svícení ve vnitrostátních právních předpisech.

 

Drls