Dynamické osvětlení pro lepší spánek

Studie - vliv osvětlení na pracovníky

Unavený v práci, neklidný při spaní - mnoho lidí, kteří pravidelně navštěvují práci na směny rozpoznávají tyto příznaky. Změna pracovní doby naruší náš biologický rytmus. Tento jev je znám jako "syndrom práce na směny"

Vědecká studie v Rakousku nyní zveřejnila poznatky o vlivu dynamického osvětlení na pracovní pohodu. Studie byla provedena v soukromém sektoru firem.

Pro účely této studie, byla výrobní hala na elektroniku vybavena kontrolovanou průběžnou řadou svítidel a digitálním řídícím systémem osvětlení. K dosažení lepší bdělosti a ostražitosti na začátku směny a relaxaci na konci pracovního dne, bylo osvětlení dynamicky měněno v průběhu směny mezi 1000 a 2000 luxy. Z analýzi výsledků studie vyplynulo, že změna scénáře osvětlení může mít pozitivní dopad na pracovní pohodu zaměstnance. Studie také prokázala, že se pracovníkům na směny zlepšila kvalita jejich spánku.

 

Factory