Studie: jak má být přizpůsobeno pracoviště starším spolupracovníkům?

Starší pracovníci mohou být stejně produktivní, jako ti mladší. Před nedávnem dokázala studie centra pro Evropský hospodářský výzkum, že produktivita starších spolupracovníků stoupá, když jsou vhodně upravené pracovní požadavky a pracoviště. K tomu patří například kratší pracovní doby, kontrastní obrazovky, ale také lepší osvětlení.

Osvětlení je důležité, protože lidské oko má ve stáří vyšší nároky na kvalitu světla. U mnoha starších zaměstnanců je ztíženo koukání na kratší vzdálenost díky stařecké dalekozrakosti. Šedesátiletý člověk potřebuje při práci přibližně dvakrát tolik světla než dvacetiletý.

Je ovšem zapotřebí se vyvarovat velkým rozdílům osvětlení jednotlivých prostor, protože se oko v pokročilém věku pomaleji přizpůsobuje. Díky ovladači intenzity světla nebo otočné lampičce či zářiči je možné světlo takovýmto potřebám přizpůsobit.