Starší pracovníci mohou být stejně produktivní, jako ti mladší. Před nedávnem dokázala studie centra pro Evropský hospodářský výzkum, že produktivita starších spolupracovníků stoupá, když jsou vhodně upravené pracovní požadavky a pracoviště. K tomu patří například kratší pracovní doby, kontrastní obrazovky, ale také lepší osvětlení.

Osvětlení je důležité, protože lidské oko má ve stáří vyšší nároky na kvalitu světla. U mnoha starších zaměstnanců je ztíženo koukání na kratší vzdálenost díky stařecké dalekozrakosti. Šedesátiletý člověk potřebuje při práci přibližně dvakrát tolik světla než dvacetiletý.

Je ovšem zapotřebí se vyvarovat velkým rozdílům osvětlení jednotlivých prostor, protože se oko v pokročilém věku pomaleji přizpůsobuje. Díky ovladači intenzity světla nebo otočné lampičce či zářiči je možné světlo takovýmto potřebám přizpůsobit.

Verticle, Inc (www.verticleinc.com) Dublin, Kalifornie oznámila jako první na světě šestiúhelníkový LED čip. Honeycomb LED čip, pojmenovaný po svém šestiúhelníkovém tvaru, je vertikálně členěný, vyvinutý speciálně pro vysoce výkonné LED aplikace. Předpokládá se, že tato metoda přinese lepší světelný výkon ve srovnání s konvečními čtvercovými nebo obdélníkovými typy LED diod, řekl Dr.Mike jednatel společnosti Yoo.

Šestiúhelníkový čip LED přináší několik výhod a to z hlediska nákladů, účinnosti a profilu paprsku. První výhodou je větší počet čipů při výrobě z kruhového waferu. Čipů, může být až o 15% více než u klasických čtvercových nebo obdélníkových čipů stejné velikosti. Čip produkuje paprskový profil, který je mnohem blíže ke kruhovému tvaru s použitím objektivu v optické konstrukci. V porovnání, paprskový profil z typického čtvercového nebo obdélníkového čipu v kombinaci s kruhovou čočkou je obvykle zkreslený.

Ačkoli výhody šestihranného čipu oproti konvečním jsou obecně známé dosud byl problém ve výrobě takového čipu. Hlavním důvodem jsou obtíže při oddělování čipů. Nicméně, Verticle Inc vynalez techniku jak chemicky oddělit čipy a tato technologie je mnohem jednoduší než konveční separační techniky.

Verticle Inc. je společnost se sídlem v Silicon Valley, která má výrobní závody v Koreji. Verticle Inc se specializuje na výrobu vertikálních LED čipů pro BLU a LED osvětlení pomocí patentovaného Cu substrátu a chemické separační technologie.

 

Verticle1

 

Studie - vliv osvětlení na pracovníky

Unavený v práci, neklidný při spaní - mnoho lidí, kteří pravidelně navštěvují práci na směny rozpoznávají tyto příznaky. Změna pracovní doby naruší náš biologický rytmus. Tento jev je znám jako "syndrom práce na směny"

Vědecká studie v Rakousku nyní zveřejnila poznatky o vlivu dynamického osvětlení na pracovní pohodu. Studie byla provedena v soukromém sektoru firem.

Pro účely této studie, byla výrobní hala na elektroniku vybavena kontrolovanou průběžnou řadou svítidel a digitálním řídícím systémem osvětlení. K dosažení lepší bdělosti a ostražitosti na začátku směny a relaxaci na konci pracovního dne, bylo osvětlení dynamicky měněno v průběhu směny mezi 1000 a 2000 luxy. Z analýzi výsledků studie vyplynulo, že změna scénáře osvětlení může mít pozitivní dopad na pracovní pohodu zaměstnance. Studie také prokázala, že se pracovníkům na směny zlepšila kvalita jejich spánku.

 

Factory

Usnesení EU pro nová vozidla

Od 7. Února 2011, budou muset všechny nové osobní automobily a malé dodávky v ČR a dalších evropských zemích, být vybaveny světly pro denní svícení (DRLs). Tento krok přichází v důsledku usnesení EU. Evropská exekutiva se domnívá, že zavedení DRLs zvýší bezpečnost silničního provozu, protože světla na vozidle budou více viditelné pro ostatní účastníky silničního provozu. DRLs nejsou tak jasné jako obyčejné reflektory a vyžadují méně el. Energie z baterie. Sami se zapnou při spuštění motoru.

Spolková silniční agentura (BASt) vydala doporučení již v roce 2005 s cílem vybavit nová vozidla DRLs. Je toho názoru, že by to mohlo snížit počet nehod na silnicích o zhruba 3% a přinést úsporu kolem jedné miliardy eur.

Studie ukazuje, že celkové náklady na systematické používání DRL – například v důsledku zvýšené spotřeby paliva – může být snížena na 150 milionů eur. Při hledání dalších úspor, by se zvýšení nákladů mohlo snížit na 60 milionů eur do roku, bude DRLs založena na LED technologii. Nová směrnice se vztahuje na celou EU, přesto mohou jednotlivé členské státy nadále sami rozhodnout, zda zakotvit obecný požadavek pro denní svícení ve vnitrostátních právních předpisech.

 

Drls