philips-logo

Výsledky hospodaření společnosti Philips za poslední čtvrté čtvrtletí roku 2011, ukazují navýšení obratu o 3 procenta a to díky růstům prodeje osvětlovací techniky o 7 procent.
Philips poznamenal, že celkové výsledky byly ovlivněny oslabováním na evropských trzích a odložil dodávky realizovaných objednávek.Také zmínil zvýšení investic do nových inovací produktů a prodejních kanálů.

"Jsme opatrní vzhledem k nejistotě v globální ekonomice a zejména v Evropě. Navíc očekáváme, že naše výsledky v roce 2012 budou ovlivněny již dříve sdělenou restrukturalizací nákladů a jednorázových investic zaměřených na zlepšení naší činnosti, v rámci víceletého programu"řekl Frans van Houten, generální ředitel společnosti. "Bez těchto dodatečných poplatků, očekáváme, že základní provozní marže a efektivita kapitálu v odvětvích bude zlepšena v druhé polovině roku 2012. "

Přípravy druhého ročníku veletrhu FOR ELECTRON a jeho souběžných veletrhů FOR ENERGO – 1. mezinárodní veletrh výroby a rozvodu elektrické energie a FOR AUTOMATION – 1. mezinárodní veletrh automatizační, regulační a měřicí techniky jsou v plném proudu. Tradiční setkání odborníků z oborů elektroniky, elektrotechniky a energetiky se bude konat ve dnech 13. – 16. 3. 2012 v PVA EXPO PRAHA. Společnosti z těchto oborů tak opět budou moci představit své novinky a trendy. 

Záštitu nad veletrhy převzali Ministerstvo průmyslu a obchodu, Hospodářská komora České republiky, předsedkyně Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky, Elektrotechnický svaz český, ČVUT, ČAT, VUT Brno a řada dalších.

android_light_control

Dva mladí vývojáři vyvinuly aplikaci pro operační systém Android od společnosti Google, která dokáže ovládat až 9 nezávislých kanálů díky platformě Android Open Accessory. Můžete také sladit svůj světelný děj s hudbou a vytvořit tak plnohodnotný světelně hudební zážitek.

Sekvence je nahrána na Android tabletu Acer Iconia A500 na OS Android 3.2.1 a přehrávaná skrze Google I/O ADK desku, která ovládá 9 výstupů na osvětlení.

eu

Evropská Unie vydala Zelenou knihu pojmenovanou „Osvětlení budoucnosti: Urychlení zavádění inovačních světelných technologií“, za účelem zrychlení zavádění inovativních řešení, šetrnějších k životnímu prostředí, vysokou kvalitu světelných řešení, které jsou založeny na světle z emitujících diod (LED) a organických (OLED). Příspěvky na novou politiku jsou vítány od všech zúčastněných stran.