vypocty.JPGNaše společnost se již 6 let věnuje návrhů a výpočtům osvětlení. Spolupracujeme s mnoha významnými partnery na českém a slovenském trhu. Výpočty provádíme jako jediní, certifikovaná společnost ve výpočetní programu DIALux, který je velice populární mezi návrháři osvětlení. Provádíme výpočty denního i umělého světla.  

led zarovka coiV předchozím článku jsme si vysvětlili jak vypočítat udržovací činitel, u LED zdrojů budeme postupovat stejně, jen si ukážeme na co si u použití LED zdrojů dát pozor.

Podle směrnice LM-80 a TM-21 se uvádí pokles světelného toku v čase, měření probíhá na minimálním vzorku 25 kusů LED po dobu 6000h, popřípadě se dopočítává:

L70 – doba kdy poklesne světlený tok na 70%
L70B50 – 50% LED svítí na 70% světelného toku

Tato doba se považuje za životnost zdroje.

Z toho vyplívá, že činitel poklesu světelného toku zdrojů u LED je 0,7 a funkční spolehlivost světelných zdrojů je 1,0 (pokud výrobce neuvede jinak).

Existují i LED zdroje, u kterých výrobce uvádí činitel poklesu světleného toku zdroje 0,9 (L90) nebo dokonce 1,0. Tento činitel se používá u programově řízených svítidel s konstantním světleným tokem.

stupen kryti cinitel udrzby

Udržovací činitel je roven součinu činitele poklesu světelného toku zdrojů a činitelem znečištěné svítidla.

Pro LED L70 ve svítidle s IP 5X, znečištění ovzduší střední, interval údržby 3 roky:

0,7 * 0,82 = 0,57

pudorys budova

Všechny osvětlovací soustavy se od okamžiku uvedení do provozu postupně znehodnocují. Ztráty jsou způsobené znečišťováním svítidla, stárnutím světelných zdrojů a svítidla. Pokud tento jev nebudeme brát do úvahy, osvětlenost se sníží na nízké hodnoty a soustava se stane energeticky neúčinnou a nebezpečnou. Ztrátu světelného toku v čase je nutné odhadnout už v etapě navrhování soustavy a do výpočtu zahrnout tuto opravu ve formě udržovacího činitele, který je závislý na typu soustavy, prostředím a plánem údržby.

 

 

 

 

 

Graf změny osvětlenosti v průběhu života osvětlovací soustavy:

zmena osvetlenosti v prubehu zivota

Legenda:

A: Křivka stárnutí povrchů místnosti (činitel odrazu stropu/stěn/podlahy : 70/50/20 %, čisté prostředí)

B: Křivka stárnutí světelného zdroje (zářivka s třípásmovým luminoforem)

 

Nevratné změny jsou změny, které se nedají zlepšit běžnou údržbou a je neekonomické je zlepšovat, myslí se tím stárnutí a degradace materiálů.

Udržovací činitel (MF, Maintenance Factor) fM se skládá s těchto prvků:

 

  • Činitel poklesu světelného toku zdrojů (LLMF, Lamp Luminous Flux Maintenance Factor) fLLM
  • Činitel funkční spolehlivosti světelných zdrojů (LSF, Lamp Survival Factor) fLS
  • Činitel znečištění svítidel (LMF, Luminaire Maintenance Factor) fLM
  • Činitel stárnutí materiálů svítidel (NRLF, Non-Recoverable Loss Factor) fNRL
  • Činitel znečištění povrchů místnosti (RSMF, Room Surface Maintenance Factor) fRSM
  •  

Činitel poklesu světelného toku zdrojů LLMF je nutné zjistit z křivek, které poskytuje výrobce světelných zdrojů.

Předčasná mortalita LSF představuje selhání individuálních světelných zdrojů, jejichž výměna se plánuje až v čase plánované pravidelné údržby. LSF je potřebné určit z potřebných křivek nebo tabulek.

t5 llmf

 

Činitel poklesu světelného toku vlivem znečištění svítidla LMF závisí na míře znečištění místnosti a na stupni krytí svítidla IP.

Činitel znečištění povrchů místnosti RSMF závisí na rozměrech místnosti, činitelích odrazu všech stěn, podlahy a stropu, rozložení světelného toku a stupni znečištění místnosti.

 

Udržovací činitel MF se vypočítá součinem jednotlivých složek:

fM = fLLM * fLS * fLM * fNRL * fRSM

 

 

dialux cinitel udrzby

 

V příštím článku se podíváme na zoubek činitele údržby pro LED zdroje.

Lighting_simulation_software_300x90

Před dvěma roky jsme porovnávali vlastnosti nejběžnějších světelně výpočetních programů Dialux a Relux, kde vycházel lépe program Dialux. Po dvou letech jsme se podívali těmto programů na zoubek znova a do porovnání přidáme dvě aplikace, které zmíníme jen tak okrajově z důvodu malého počtu uživatelů a to AGI 32 a Litestar-Oxytech.

 

 

Twitter:

dialux_twitter
 
relux_twitter
 

Google trends:

dialux-relux-google-trends

Lidé hledají 3x více DIALux než Relux

 

Facebook:

 

dialux_fb

 

relux_fb¨

 

Oblíbenost na sociální síti facebook.com pomocí tlačítka Like. DIALux 7962, Relux 645.

 

Hlasování oblíbenosti na jedné anglické stránce zabývající se světleným designem:

 

dialux-relux-agi-32-litestar-vote

 

K dnešnímu dni má DIALux uzavřené partnerství se 157 výrobci osvětlení na druhé straně Relux jich má 97.

 

dialux_obr 

Dialux Evo Beta ve verzi XIX (19). Seznam změn v angličtině.

Vývoj aplikace se dostává pomalu do fáze RC (Release Candidate)