MĚŘENÍ INTENZITY UMĚLÉHO OSVĚTLENÍ

Nabízíme profesionální měření osvětlení

     - měření umělého osvětlení vnitřních prostor

     - měření umělého osvětlení venkovních prostor

 

Měření probíhá dle platných norem:

  • ČSN 36 0011-1 – Měření osvětlení vnitřních prostorů – Část 1: Základní ustanovení
  • ČSN 36 0011-4 – Měření osvětlení prostorů – Část 4: Měření umělého osvětlení venkovních prostorů

  • ČSN EN 12464-1 – Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory

  • ČSN EN 12464-2 – Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 2: Venkovní pracovní prostory