MĚŘENÍ INTENZITY UMĚLÉHO OSVĚTLENÍ

Nabízíme profesionální měření osvětlení

     - měření umělého osvětlení vnitřních prostor

     - měření umělého osvětlení venkovních prostor

     - měření umělého osvětlení u veřejného osvětlení

 

Měření probíhá dle platných norem:

  • ČSN 36 0011-1 – Měření osvětlení vnitřních prostorů – Část 1: Základní ustanovení
  • ČSN 36 0011-4 – Měření osvětlení prostorů – Část 4: Měření umělého osvětlení venkovních prostorů

  • ČSN EN 12464-1 – Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory

  • ČSN EN 12464-2 – Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 2: Venkovní pracovní prostory

Měření umělého osvětlení veřejného osvětlení, cyklostezek, přechodů pro chodce a přilehlých fasád budov

Naše společnost provádí všechny druhy měření umělého osvětlení, které provádíme pravidelně kalibrovanými luxmetry. Provedeme měření požadovaných prostor a vypracujeme protokol se všemi náležitostmi dle platných norem. Protokol slouží jako ověření zda světelná soustava splňuje slibovanou osvětlenost například pro hygienické stanice. V jednotlivých místnostech zhotovíme dostatečný počet jednotlivých měření, které poté zpracujeme. Pracujeme rychle a kvalitně. 

Stačí když nás kontaktujete skrze kontaky nebo přes tento formulář.

Pošlete nám poptávku