VÝPOČTY OSVĚTLENÍ

icons8-room-50.png   
Výpočet osvětlení vnitřních a venkovních prostor – ČSN EN 12464

Nabízíme vypracování světelně technického návrhu na základě aktuální evropské normy pro osvětlování ČSN EN 12464. Zpracujeme vnitřní, venkovní i pouliční návrhy osvětlení. Výsledky zpracované ve formátu PDF obsahují všechny náležitosti výpočtu, jako výpočet udržovacího činitele, oslnění URG, osvětlení pracovních ploch či silnic.

icons8-sun-50.png   

Výpočet denního osvětlení – ČSN 73 0580, EN 17037

Tato norma platí pro navrhování a posuzování denního osvětlení vnitřních prostorů budov a pro posuzování návrhu stavebních objektů z hlediska jejich vlivu na denní osvětlení vnitřních prostorů okolních budov.

icons8-street-lamp-50.png   

Výpočet osvětlení ulic – veřejné osvětlení – ČSN EN 13201

Tato část evropské normy definuje na základě fotometrických požadavků třídy osvětlení pro pozemní komunikace s ohledem na zrakové potřeby uživatelů komunikace a zohledňuje vlivy tohoto osvětlení na životní prostředí.

icons8-basketball-field-50.png   

Výpočet osvětlení sportovišť – ČSN EN 12193

Tato norma určuje osvětlení krytých i otevřených sportovišť pro ty druhy sportů, které jsou v Evropě nejčastější. Stanoví hodnoty osvětlenosti pro návrh a kontrolu instalací osvětlení sportovišť pomocí údajů o osvětlenostech, rovnoměrnosti osvětlení, omezení oslnění a barevných vlastnostech světelných zdrojů. Všechny požadavky jsou přitom stanoveny jako minimální. Určuje také metody, podle kterých se tyto hodnoty měří. Pro omezení oslnění jsou zde také pro jednotlivé druhy sportů uvedena vymezení pro umístění svítidel.

icons8-closed-window-50.png   

Výpočet proslunění – ČSN 73 4301 Obytné budovy

Tato norma stanovuje zásady pro navrhování obytných budov nebo obytných částí budov, platné pro:

  • –      bytové domy;
  • –      obytné části v budovách jiného účelu;
  • –      nástavby a přístavby budov, jimiž vznikají nové byty;
  • –      rodinné domy;
  • –      nástavby a přístavby rodinných domů.

Pro stavební úpravy stávajících budov, v nichž vznikají nové byty a pro úpravy stávajících bytů se tato norma použije přiměřeně.