Candela 2012 - konference o světle a osvětlení

candela

První ročník odborné konference o světle, vnitřním a vnějším osvětlení.
Člověk přijímá přes 80% všech informací zrakem, tedy prostřednictvím světla. Lidské oko je přizpůsobeno světlu bílému, slunečnímu, proto se snažíme mít podobné světlo i v interiérech či v noci venku, prostřednictvím veřejného osvětlení. Kvalitní osvětlení nabývá na významu s tím, jak stále více času trávíme v urbanizovaném prostředí, v uzavřených prostorách.

Konference Candela 2012 představí nejaktuálnější trendy v osvětlení, jak interiérů, tak i exteriérů. Samostatný blok bude věnován veřejnému osvětlení a tématům s tím úzce spojeným. Zaměříme se na nové technologie a moderní trendy. V neposlední řadě bude také zacíleno na možnosti financování, potřebnou legislativu a úspory energií. Cílem konference je prezentovat a analyzovat nejmodernější poznatky a trendy v oblasti osvětlení a osvětlovací techniky

Hlavní témata konference:

 • Nové trendy a technologie v osvětlení interiérů a exteriérů
 • Legislativně - právní rámec, normy a předpisy
 • Regulace a řízení světelných zdrojů
 • LED osvětlení, halogenové a indukční osvětlení
 • Průmyslové osvětlení
 • Úspory energií
 • Technologie – regulační a řídící systémy
 • Možnosti a zdroje financování, dotační programy
 • Instalace, správa, údržba a provoz
 • Veřejné osvětlení:
 • povinnosti správce a majitele
 • instalace, správa, údržba a provoz
 • možnosti financování správy a údržby soustavy
 • nové trendy a technologický rozvoj
 • pronájem a rekonstrukce
 • nové světlené zdroje pro veřejné osvětlení
 • osvětlení komunikací

Konference je určena projektantům, architektům, provozovatelům a správcům osvětlovacích soustav, investorům, výrobcům světelných zdrojů, řídících a regulačních systémů a prvků veřejného osvětlení, vědeckým a odborným pracovníkům v oboru osvětlovací techniky, včetně široké veřejnosti se zájmem o světlo a  osvětlování.

KONFERENCE - Místo: hotel Novotel, Praha, Kdy: 5. dubna 2012, Pořadatel: B.I.D. Services