Citelum dostalo kontrakt s městem Oslo

Francouzská společnost CITELUM získala kontrakt na instalaci řídicího systému podpory pouličního osvětlení v Oslu.

Společnost nainstaluje pouliční segmentové kontrolory s řídícím programem do každé ze 750 pouličních řídících skříní, které ovládají celkem 65.000 světelných lamp.

Projekt by měl začít do konce roku s plánovaným termínem dokončení na konci roku 2012.