Co je nového v ČSN EN 12464-1

lightbulbs

Nová norma ČSN EN 12464-1 klade důraz na důležitost denního osvětlení a požadavky, které obecně platí jak pro denní, tak pro umělé osvětlení. Zatímco požadavky platí pro jedno nebo druhé, konktrétně bych upozornil na následující:

- Rušivé oslnění pomocí UGR metody počítáme pouze pro umělé osvětlení

- Rovnoměrnost osvětlení neplatí pro denní osvětlení z boku

 

Revidovaná norma také obsahuje přidaná kritéria a metody:

- Rozlišování udržované rovnoměrnosti osvětlení (Uo) požadované pro místo zrakového úkolu, oblast činnosti nebo vnitřní oblast

- Definice „oblasti pozadí“ navíc k místu zrakového úkolu a bezprostřední okolí úkolu

- Zavedení válcové osvětlenosti a modelování jako kritéria pro posouzení osvětlení vnitřního prostoru

- Požadavky osvětlení stěn a stropu pro vyváženou distribuci světla

- Definice výpočtové sítě v řadě podle DIN EN 12464-2

- Aktualizace přístupných limitů intenzity osvětlení pro světelné zdroje s cílem zohlednit současné zobrazovací technologie

 

ČSN EN 12464-1 uvádí světlená kritéria, které zůstávají životně důležité pro kvalitu osvětlení:

- Příjemné světelné prostředí

- Vyvážené rozložení jasu

- Dostatečné osvětlení pro vnitřní oblasti, místo zrakového úkolu nebo pracovní oblasti podle tabulek „Plán osvětlení požadavky“

- Dobrá jednotnost

- Omezení přímého a odraženého oslnění, včetně závojového oslnění

- Správná směrovost osvětlení a příjemné modelování

- Vhodné podání barev a barva světla

- Vyvarování se blikání a stroboskopických jevů

- Kvalita denního osvětlení

- Variabilita světla

 

ČSN EN 12464-1 poukazuje, že osvětlení by mělo být navrhováno s možností ovládání nebo regulací. Toto znamená, že nejlépe je využít efektivní světelný ovládací systém.

Podmínky podání barev a barvy světla nejsou kryty více detaily. Obecně platí pro nové instalace Ra větší než 80 pro pracoviště trvale obsazené pracovníky a Ra větší než 90 pro pracovní místa se speciálními požadavky.

 

Symboly světelných parametrů

Ēm =  udržovaná průměrná osvětlenost

Ēz = válcová osvětlenost

Ēv = průměrná vertikální osvětlenost

UGRL = URG limit pro oslnění

Uo = rovnoměrnost osvětlení

Ra = podání barev