Co je nového v DIALux evo 9.1

Vytvářejte světelná pole rychle a snadno

Nyní můžete umístit svítidla buď podle počtu svítidel ve směru X a Y pole, nebo podle vzdálenosti mezi svítidly. Světelné pásy lze tedy vytvářet velmi snadno a pohodlně a pro přepočet není třeba používat kapesní kalkulačku. Na začátku plánování se jako cíl plánování určí počet svítidel pomocí metody poměru světelného výkonu s minimální úrovní osvětlení požadovanou v profilu místnosti. Pro počáteční pozici prvního a posledního svítidla jsou k dispozici tři možnosti: 

  • Poloviční vzdálenost od okraje pole k prvnímu svítidlu pro symetrické rozložení uvnitř pole
  • První svítidlo na okraji pole
  • První svítidlo uprostřed okraje pole

Můžete upravit všechny parametry pole před, během a po kreslení. 

Velikost uspořádání pole, vzdálenosti mezi svítidly a úhly v uspořádání pole se zobrazují přímo v CAD. Dimenzování mezi svítidly se provádí buď od okraje svítidla k okraji svítidla, nebo od středu svítidla ke středu svítidla.

Všechny čáry mřížky lze ručně posunout a přizpůsobit podmínkám. Jednotlivé nebo všechny čáry mřížky lze zafixovat na dané pozici.

Když nakreslíte uspořádání pole, zarovnání pole se určí dynamicky. Již proto nezávisí na posloupnosti znaků. Během kreslení se zobrazuje náhled svítidel a čar mřížky, abyste získali okamžitý dojem z umístěných svítidel.

   

Upravené uspořádání polí vám dává možnost ručně přesouvat všechny čáry mřížky

 

Plánování polí svítidel

Pracovali jsme také na tom, aby bylo snazší používat vodicí čáry pro svítidla, která jsou orientována na hranice šikmých místností. Na jedné straně jsou nyní vodicí čáry aktivovány samostatně, takže záměna s polygonem pole již není možná. Kromě toho lze nyní vodicí čáry volně umístit do CAD. To vám umožní zarovnat světla na hranách nebo čarách. Nyní je také možné vyměnit jednotlivá svítidla v rámci uspořádání za účelem umístění smíšených polí svítidel nebo použít svítidla se speciálními vlastnostmi v jednotlivých bodech. Lze upravovat několik polích uspořádání společně, například pro společnou změnu vzdálenosti svítidla na několika pozicích v projektu.

 

 

Opravy

- Na objekty 3ds můžete znovu aplikovat textury

- Světla a nábytek lze znovu vybrat společně (a nyní také seskupit)

- Byla opravena chyba ve výpočtu GR

- Snížili jsme standardní kvalitu obrázků v exportu PDF ze 100% na 80% pro zmenšení velikosti souboru bez viditelné ztráty kvality

- Seznam součástí svítidla pro celý projekt je zpět

- Také pro oblasti GR získáte nyní znovu grafy v dokumentaci

- Opraveny některé problémy s importem DWG

- Nastavit záhlaví a zápatí jako standard pro budoucí projekty

- v dokumentaci ulice již nejsou desetinná místa nesprávně uvedena jako 00

- opravena chyba v shaderu OpenGL

- Různé další opravy chyb a vylepšení generování geometrie, načítání projektu a dokumentace