ČSN EN 12464-1 (360450) Nové vydání

norma_2013Vychází nové vydání normy pro osvětlení vnitřních pracovních prostor. Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní prostory.

 

 

Anotace obsahu

Tato evropská norma stanovuje požadavky na osvětlení pro vnitřní pracovní prostory z hlediska zrakové pohody a zrakového výkonu osob s normálním zrakem. Uvedeny jsou všechny běžné zrakové úkoly, včetně zobrazovacích jednotek (DSE, display screen equipment).

Tato evropská norma stanovuje požadavky na řešení osvětlení pro většinu vnitřních pracovních a přilehlých prostorů z hlediska kvantity a kvality osvětlení. K tomu jsou doplněna doporučení pro správnou osvětlovací praxi.

Revidovaná norma byla oproti prvnímu vydání značně zdokonalena.

Hlavní změny revidovaného znění normy:

- je uvažována důležitost denního osvětlení; požadavky na osvětlení jsou všeobecně použitelné nezávisle na tom, je-li poskytováno umělým nebo denním osvětlením nebo jejich kombinací,

- jsou specifikovány požadavky na minimální osvětlenost stropů a stěn,

- je specifikována válcová osvětlenost a detailní informace o podání tvaru (modelaci),

- rovnoměrnost osvětlení je přiřazena zrakovým úkolům a činnostem,

- je definováno pozadí zrakového úkolu a specifikováno jeho osvětlení,

- je definována síť kontrolních bodů podle EN 12464-2,

- jsou uvedeny nové limity jasů svítidel používaných u zobrazovacích jednotek (DSE, display screen equipment) podle ISO 9214-307.

Původní národní příloha, která byla vydána v r. 2005 formou Změny Z1, byla v přejímaném revidovaném znění podstatně zkrácena a vložena přímo do konečného znění normy jako informativní příloha NA.