DALI 2: nová verze řízení

dali2DALI protokol byl poprvé uveden v roce 2000 a poté prošel mnoha revizemi. Klíčová zásada DALI je interoperabilita a DALI 2 pomůže vyplnit díry v původním standardu. DALI 2 představí Vstupní zařízení a nastaví základy pro budoucí začlenění do Ovládacích zařízení.

DALI 2 nejenom zaručuje zpětnou kompatibilitu s existujícím systémem DALI (verze 1), ale nabízí příležitost pro inovace jako vzdálené řízení, integrace požárních a nouzových světlených systémů, balancování světelného výkonu LED a redukci zatížení svítidel při špičkách v elektro vedení.

Nové edice existujících částí standardu – verze 2 částí 101 (systém), 102 (řídící zařízení) jsou nyní publikovány (listopad 2014), jako nová část je 103 (řídící systémy).

Pro část 103 (řídicí systémy) je toto první vydání. Několik specifických částí (Vstupní zařízení) je stále ve vývoji, obsahující části pro tlačítka a digitální vstupy, rotační a posuvné části, detekce pohybu, světlené senzory a zpětná vazba.

Vylepšení v DALI 2

Dále rozšiřovat standard ovládacího zařízení

V nové verzi je mnoho vylepšení jako několik nových příkazů a vlastností. Poprvé obsahuje standard pro řídicí systémy IEC 62386. Aby toho bylo dosaženo, bylo nezbytné provézt změny v částech 101 a 102 s cílem zjistit, že nebude problém mezi systémovými požadavky části 101 a požadavky na řídící zařízení z části 102. Část standardu 103 zavádí všeobecné požadavky na řídicí systémy.

Vstupní zařízení a Aplikační ovladač

Zveřejnění obecných požadavků – Řídicí systémy rovněž umožnují další standardizaci v oblasti specifických částí pro řídící jednotky. Plán nastiňuje standardizaci vstupních zařízení – typ řídícího zařízení, které poskytuje informace - vstup – do systému. Dalším typem ovládacího zařízení je Aplikační ovladač, který může využít informace poskytnuté Vstupním zařízením a dalšími zdroji, aby mohli přijímat a posílat příkazy do Řídícího zařízení.