DIALux evo výhradně se svítidly DIALux Members

DIALux_UnlockNonMembers-min.pngDosud bylo možné DIALux evo používat se svítidly od členů i nečlenů, ale to se od 1. března 2024 změní. Od tohoto data budou v bezplatné verzi DIALux evo k dispozici pouze výrobky našich členů. Tato změna se týká všech verzí systému DIALux.

Tímto rozhodnutím chceme zajistit další kontinuální vývoj systému DIALux evo. Naše práce je financována z příspěvků našich 180 členů. Výrobci svítidel, kteří nejsou členy, a proto nepřispívají, však mají prospěch i z používání výrobků, které nejsou členy. Tato skutečnost je nespravedlivá - zejména vůči našim členům.

Naším cílem je nadále zlepšovat systém DIALux evo a ještě více jej zefektivnit. Toho chceme dosáhnout zvýšením počtu členů. Omezení, že bezplatná verze DIALuxu obsahuje pouze členské produkty, považujeme za dobrou příležitost, jak tohoto cíle dosáhnout.


 

Nová funkce Pro "Odemknout nečleny"

Jsme si samozřejmě vědomi toho, že ne všichni výrobci svítidel se okamžitě stanou členy systému DIALux. Přesto vám chceme dát možnost pokračovat v plánování se všemi výrobky. Proto zavádíme novou funkci "Unlock Non-Members", která vám umožní používat i výrobky, které nejsou členy. Tuto funkci lze zakoupit samostatně a je také součástí verze DIALux Pro. Pokud již s verzí Pro pracujete, nic se pro vás nemění.

Stávajících projektů se tato změna nedotkne. Svítidla, která již byla importována od nečlenských výrobců, lze i nadále používat v aktuálním plánování. Zaručujeme, že kompletní návrh osvětlení s produkty našich členů je možný bez jakýchkoli poplatků. Základní funkce systému DIALux evo zůstávají zdarma.

Otázky a odpovědi


Kterých verzí systému DIALux se to týká?
Změna se týká všech verzí systému DIALux evo, včetně starších.

Co se stane se stávajícími projekty, které používají produkty, jež nejsou členy?
Vašich stávajících projektů se změna nedotkne. Se svítidly, která již byla do daného projektu osvětlení importována, můžete nadále pracovat jako obvykle.

Co musím udělat, abych se vrátil k práci s nečlenskými soubory IES/LDT?
Pokud chcete v systému DIALux používat svítidla od nečlenských výrobců, můžete si buď zakoupit verzi DIALux Pro, nebo si samostatně zakoupit funkci Unlock Non-Member.

Kolik bude stát funkce Unlock Non-Member Pro?
Tato funkce je součástí aplikace DIALux Pro bez příplatku. Pokud jste si již předplatili verzi Pro, nic se pro vás nemění. Budete si ji však moci zakoupit samostatně za mnohem nižší jednotkovou cenu v závislosti na vašem regionu.

Region

Evropa 9,99 €/měsíc

Severní Amerika 9,99 €/měsíc

Střední východ 9,99 €/měsíc

Oceánie 9,99 €/měsíc

Jižní Korea, Japonsko, Singapur 9,99 €/měsíc

Zbytek Asie 5,99 €/měsíc

Jižní Amerika 5,99 €/měsíc

Afrika 5,99 €/měsíc


Jak jsou využívány členské poplatky a příjmy z předplatného?
Společnost DIAL GmbH, která stojí za systémem DIALux, reinvestuje 100 % příjmů z členských poplatků a předplatného do rozvoje systému DIALux. Více informací o našem obchodním modelu naleznete zde.

Kolik výrobců financuje vývoj systému DIALux evo?
K prosinci 2023 máme 180 členů DIALux, kteří platí členské příspěvky a podílejí se tak na vývoji DIALux evo. Z našich vlastních průzkumů dat však víme, že v systému DIALux evo se používají výrobky přibližně 5 000 malých a velkých výrobců z celého světa.