Dopravně bezpečnostní akce - Zaměřeno na osvětlení

cyklisti-kontrolaDne 23. 10. 2012 proběhla na území celého Pardubického kraje dopravně bezpečnostní akce. Akce byla zaměřena na viditelnost a správné osvětlení účastníků silničního provozu nevyjímaje cyklistů. Měsíce říjen a listopad jsou na tuto problematiku pro účastníky silničního provozu zvláště náročné a to z důvodu brzkého nástupu tmy ve večerních hodinách, pozdějšího svítání a v neposlední řadě i častějšího výskytu mlh a smogu. Někteří účastníci silničního provozu si tak na tyto podmínky delší dobu zvykají a pohyb v silničním provozu vyžaduje ode všech maximální obezřetnost a pozornost.

 

Policisté proto vždy v ranních a večerních hodinách vyrazili na silnice a stezky pro cyklisty po celém kraji. Akce se zúčastnilo více než sedm desítek policistů z dopravní a pořádkové policie. Zkontrolovali 432 motorových i nemotorových (jízdní kola) vozidel. Zjištěno bylo celkem 60 přestupků spáchaných řidiči, z toho 25 se týkalo cyklistů. Nejčastěji vyskytujícím se prohřeškem byl nevyhovující technický stav vozidel, v případě cyklistů šlo zvláště o nedostatečné vybavení jízdního kola předepsanými odrazkami a osvětlením. 54 přestupků vyřešili policisté na místě uložením blokové pokuty, z toho 24 blokových pokut uložili cyklistům. Jednou byl pokutován chodec a v jednom případě policisté během kontrol odhalili řidiče pod vlivem alkoholu.

A jak má správně vybavené jízdní kolo po stránce osvětlení vypadat? Ve výpletech obou kol musí být umístěny odrazky oranžové barvy, stejně tak i na pedálech. Dále musí být bílá odrazka umístěna vpředu a červená vzadu. Za snížené viditelnosti je nutné použít světlo bílé barvy vpředu a červené vzadu.

Důležitý je také fakt, že v zákoně je v tomto případě hovořeno o výbavě jízdního kola, nikoliv cyklisty. Nejednou se policisté setkali s červeným světlem umístěným například na batohu či na zadní části oděvu cyklisty a s bílým světlem v drženým za jízdy v ruce. Takto umístěné osvětlení výbavu jízdního kola nenahrazuje a ani řádně neplní svou funkci!

Na některých místech v kraji se kontrolovaní řidiči – cyklisté mohli setkat i s krajským koordinátorem Besip, který s účastníky silničního provozu hovořil o vhodnosti užití dalších reflexních prvků.

25. října 2012

por. Bc. Jozef Bocán

tiskový mluvčí