EU nabízí malý grant vývojářům OLED světelné technologie

oled panel

Část programu Horizon 2020, zveřejněný EU hledá společnosti, které se zabývají vývojem OLED světelných materiálů, procesů a technologií. Cílem je zaměřit se na velké světlené OLED plochy s vysokým jasem, jednotností a dlouhou životností. Podle EU, OLED světelné panely by měli dosáhnout účinnosti přes 100 lm/W a živostnost stovek hodin podle LT97.

O horizon 2020:

Horizont 2020 (H2020, Horizon 2020) je klíčový nástroj pro financování Unie inovací, jedné ze stěžejních iniciativ programu Evropa 2020. Jedná se o integrovaný systém pro období 2014 – 2020 s navrhovaným rozpočtem 80 mld. €, který nahradí všechny současné evropské nástroje financování vědy a výzkumu – 7. rámcový program pro výzkum a technologický rozvoj, Rámcový program Konkurenceschopnost a inovace (CIP) a Evropský inovační a technologický institut (EIT). Jejich sjednocením do rámce Horizont 2020 vznikne jediný flexibilní a jednoduchý program, který umožní financování celého inovačního řetězce od základního výzkumu po tržní využití v souladu s obsahem klíčové iniciativy Unie inovací.