I osvětlení má svou historii. Mapuje ji nová výstava

230_let_osvetleni_brno

Světlo asociuje vždy něco pozitivního – protipól tmy, zdroj života, radost i naději. Málokdo si však uvědomí, že tu není automaticky, že třeba o takové lampy či stožáry veřejného osvětlení se musí kdosi starat. Unikátní výstava v Křížové chodbě nyní návštěvníkům přibližuje právě službu veřejného osvětlení v Brně od počátků až do dneška.

 

Výstavu „230 let historie osvětlení v Brně“ připravila společnost Technické sítě Brno, která město „osvěcuje“ od roku 1993, pod odbornou garancí Technického muzea v Brně. Seznamuje s městským osvětlením od samých počátků v roce 1781, kdy ulice poprvé rozzářilo 277 lojových svítidel, až do současnosti.

„Připomínám, že naše město bylo v oblasti veřejného osvětlení takovým pomyslným průkopníkem – právě Brno totiž jako první v Evropě postavilo divadlo vybavené Edisonovými žárovkami – dnešní Mahenovo,“ uvedl při zahájení výstavy primátor Roman Onderka.

Expozice mapuje celou historii městského osvětlení včetně zavedení plynových lamp či prvních elektrických svítilen – a to nejen na infopanelech, ale také prostřednictvím autentických dobových exponátů zapůjčených z Technického muzea v Brně či Muzea města Brna nebo vyfotografovaných v depozitářích (jedná se například o plynové lampy, obloukové lampy, rozvaděče, části původních elektroinstalací z Mahenova divadla apod.).

Na své si však přijde i ten, koho více než historie zajímá, jak vlastně veřejné osvětlení funguje dnes – odkud se řídí, kolik je v Brně stožárů a jak probíhá údržba. „I tato takříkajíc provozní tajemství může návštěvník na výstavě odhalit, včetně toho, jakým způsobem naše společnost zabezpečuje při slavnostních chvílích osvětlení hlavních dominant města,“ doplnila vedoucí propagace Technických sítí Brno Jana Široká.

Výstava „230 let historie osvětlení v Brně“ bude pro veřejnost otevřena v Křížové chodbě Nové radnice od 24. září do 6. října, vždy od 10 do 18 hodin. Vstup je bezplatný.

Více informací zde.