Intematix nabízí nový červený nitrid fosforu pro LED osvětlení

fosfor

„Toto je náš druhý vylepšený červený fosfor v loňském roce“ uvedl šéf technologie Yi-Qun Li z Intematixu. Celkově byla zlepšena kvalita barev, účinnost a spolehlivost LED.

Dlouhá vlnová délka fosforu hraje hlavní roli v rozšíření barevného rozsahu LED s hlavním využitím ve veřejném osvětlení a displejích televizí či tabletů. Společnost je držitelem více než 400 patentů a patentových přihlášek po celém světě.

Červený fosfor vzniká zahřátím bílého fosforu v inertním prostředí na 250 °C v uzavřené nádobě. Tato přeměna probíhá i za normálních podmínek působením světla, ale velmi pomalu. Červený fosfor nesvětélkuje, je na vzduchu neomezeně stálý, není rozpustný v polárních ani nepolárních rozpouštědlech (není rozpustný ve vodě ani v sirouhlíku), má teplotu tání 597 °C, není jedovatý a s většinou prvků se slučuje až při vyšších teplotách. Reaktivnější než červený fosfor je světle červený fosfor, který je jemně rozptýlenou formou červeného fosforu. Tento fosfor vzniká varem bílého fosforu s bromidem fosforitým, rozpouští se v roztocích hydroxidů a vytěsňuje některé kovy z roztoků jejich sloučenin.

Červený fosfor má polymerní strukturu a vyskytuje se ve čtyřech modifikacích (např. fialový fosfor). Fialový fosfor má hustotu o něco vyšší než čistý červený fosfor a připravuje se krystalizací z roztaveného olova. Při zahřívání se mění v bílý fosfor.

Více na http://www.intematix.com