Jak funguje LEP – Light Emitting Plasma

lep zdroj

Architektura LEP se skládá ze dvou základních částí:

Emitor: křemíkový hořák usazený dielektriku

Rádio frekvenční driver (RF)

 

Rádio frekvenční signál je generovaný pomocí polovodičového RF driveru, který prochází do keramického resonátoru skrze nízko ztrátový koaxiální kabel. Struktura rezonátoru koncentruje pole RF a doručuje energii kompletně zatmelenému zdroji bez elektrod a žhavících vláken. Vysoce koncertované elektrické pole ionizuje plyn a vypařuje halogenidy ve zdroji - to vytvoří plasmu v jeho centru - tím vytvoří silné bílé světlo. V zadní části zdroje je ještě vysoce odrazivý materiál pro dokonalé rozptýlení světla do určeného směru. Barva světla je nastavitelná podle chemické náplně uvnitř zdroje, díky tomu může poskytnout denní bílou barvu světla a vysoký index podání barev.

Brilantnost LEP architektury spočívá v její jednoduchosti. Základní idea je dodat energii k vytvoření oblouku plasmy, bez nutnosti žhavících vláken nebo elektrod, a tím eliminovat poruchy a neefektivnost výbojek.

 

3

Délka náběhu na maximální výkon záleží na okolní teplotě. Při teplotě 25 °C je čas náběhu 40 vteřin, při teplotě -40 °C je délka náběhu 50 vteřin a při 55 °C 40 vteřin. Provozní teplota okolí by neměla přesáhnout -40 a +45 °C. Zdroj lampy je také velice náchylný na způsob umístění, nesmí být v nakloněné poloze jen v horizontální nebo vertikální pozici.

 

1

Krok 1

Okruh RF je uzavřený díky připojení RF zesilovače ke keramickému rezonátoru zvaný jako "puck". Ve středu tohoto rezonátoru je zapouzdřen křemíkový hořák, který je složený z materiálů podobných jako metal halidové zdroje.

Krok 2

Keramický rezonátor řízený zesilovačem, vytváří stálou vlnu uvnitř obklopenou stěnami. Elektrické pole je nejsilnější ve středu zdroje, který ionizuje plyn a vytváří záření.

Krok 3

Ionizující plyn se zahřívá a odpařující se metal halidové materiály vytváří silný sloupec plasmy uvnitř zdroje. Tento plasmový sloupec je umístěn ve středu křemíkového pláště a vyzařuje světlo s vysokou účinností.

 

2