Jedinečná příležitost čerpat dotace ve výši 1,5 mld. Kč na veřejné osvětlení obcí

dotaceV posledním říjnovém týdnu to vypadá, že Ministerstvo životního prostředí jakožto řídící orgán Operačního programu Životního prostředí slaví úspěchy. Poté co došlo k obnovení certifikace výdajů a proplacení projektů za 21,5 mld. korun to vypadá, že úspěch se dostaví rovněž v případě vyjednávání s Evropskou komisí, týkajícího se využití 1,5 miliardy korun z Operačního programu Životní prostředí na modernizaci veřejného osvětlení. V nejbližší době je ze strany Brusselu očekáváno schválení revize Implementačního dokumentu OPŽP, která obcím umožní v rámci Prioritní osy 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie žádat o dotace na projekty, jejichž cílem bude efektivní využívání elektrické energie prostřednictvím modernizace soustav veřejného osvětlení. Tento záměr bude zřejmě naplňován především výměnou světelných zdrojů veřejného osvětlení, souvisejících stožárů a elektrických rozvodů. Všechny níže uvedené informace jsou pouze předpokládaného charakteru, vzhledem k tomu, že výzva nebyla ještě nikdy otevřena a její podmínky zatím nebyly zveřejněny.

 

 

 

Předpokládaný termín vyhlášení výzvy:

přelom roku 2012/2013

Předpokládaná výše dotace:

až 90 %

Předpokládaní způsobilí žadatelé:

obce

kraje

Předpokládané podporované aktivity:

stavební práce související s instalací / rekonstrukcí světelné soustavy veřejného osvětlení;

pořízení a rekonstrukce světelných zdrojů veřejného osvětlení za účelem dosažení energetických úspor;

zavedení systémů regulace soustav veřejného osvětlení.

Zdroj: dotacni.info