Jsou LED nejvíce udržitelná podoba zdroje světla?

LED-sustainability-green-environment-energy-consumption-watts-G4-report

Pro ty kdo by právě hledaly slovo "udržitelný",  tak to znamená  co nejméně škodlivý pro životní prostředí.

Jak udržitelný je světelný systém s LED? 

Pro porovnání se podíváme na report výzkumu od U.S. Department of Energy  Pacific Northwest National Laboratory a U.K.-based N14 Energy Limited, z roku 2012. Jsou to první reporty, které porovnávají  chování světelných zdrojů jako klasické žárovky, kompaktní zářivky a LED po celý jejich život, od výroby po jejich konec, kdy přestanou fungovat. Report odpovídá na následující otázky:

Který ze zdrojů je nejvíce udržitelný?
Je to skutečně výroba světelného zdroje, která spolyká nejvíce energie, nebo je to něco jiného?
Která je nejlepší pro naši planetu?

Výzkumníci hledali cesty jaký můžou mít tyto zdroje dopad na životní prostředí, jako je energie a přírodní zdroje potřebné k výrobě, přepravě, fungování a likvidaci světelných zdrojů.

Pro celkové vyhodnocení bylo zváženo celkem patnáct kritérií, které mají velké dopady na ekologii, tvorbu odpadů, znečišťování vody, půdy a vzduchu. Zpráva pojednává o kompletních cyklech, třech zdrojů světla: světlo emitující diody (LED), kompaktní zářivky (CFL) a klasické žárovky.

Ze zprávy vyplívá, že největší dopad na životní prostředí je spotřeba energie, když jsou zdroje zapnuté. Spotřeba energie LED a CFL je podobná. Velký rozdíl v dopadu na ekologii je ale rozdíl mezi těmito zdroji při výrobě.

Tým porovnával nejvíce používané typy příkonů a to: 60 wattovou klasickou žárovku, která spotřebovává 60 wattů, LED využívá 12.5 wattů a CFL 15 wattů na to aby vyprodukovali stejné světlo.

Výsledky nejsou žádné překvapení - klasická žárovka díky velké spotřebě má největší dopad na životní prostředí. LED vede skoro ve všech kategoriích co se spotřeby týče, jen v jedné ji porazila technologie CFL.

LED potřebuje více energie než CFL jen v jedné kategorii. LED potřebují být chlazeny kouskem hliníku pro rozptýlení tepla. Energie potřebná k těžbě a zpracování hliníku je větší než při výrobě CFL.  Nicméně CFL zářivky obsahují rtuť, která je nežádaná pro životní prostředí.

Celkově z výsledků vyplívá, že LED jsou dnes v celkové spotřebě lepší než ostatní zdroje světla, které byly součástí testování.