Mitsubishi a Pioneer začnou s výrobou tisknutelných OLED panelů v 2014

oled panel

Mitsubishi Chemical a Pioneer spolu vyvíjí technologie tisknutelných OLED osvětlení již delší čas. Společnosti v současnosti produkují OLED světelné panely, v kterých je spodní vrstva nanesená a vyzařovací vrstva a horní vrstvy jsou vytvořeny odpařováním ve vakuu (VTE).

Nyní obě společnosti prezentovaly prototyp panelu, v kterém je spodní vrstva a vyzařovací vrstva nanesena (horní vrstva je stále tvořena pomocí odpařováním ve vakuu VTE). Společnosti tvrdí, že tento nový proces při výrobě ušetří až 10% nákladů při porovnání se současným výrobním procesem OLED panelů. Také se domnívají, že panely budou dosahovat mnohem delších životností.

Začátek produkce nových OLED panelů, které budou dosahovat životnosti 30.000 hodin (LT70) při jasu 2.000 cd/m2, se plánuje na začátek roku 2014.