Nouzové osvětlení v DIALux evo

dialux nouzove osvetleniDIALux evo dostane funkci nouzového osvětlení ve verzi 10. Víme, že o to opakovaně žádalo mnoho uživatelů. A bylo pro nás těžké Vás nechat je čekat.Než jsme však mohli přistoupit k tomuto úkolu, bylo pro nás důležité nejprve zdokonalit základní funkce pro plánování světla v DIALux evo. Mnoho uživatelů nás upozornilo na problémy, které jsme chtěli zlepšit. Jednalo se o rychlejší výpočet, praktičtější umístění svítidel a atraktivnější a užitečnější dokumentaci. Naším záměrem bylo učinit DIALux evo ještě efektivnějším a rychlejším v každodenním podnikání. Nyní jsme téměř dokončili hlavní výzvy.

S další hlavní verzí, DIALux evo 10, budeme moci konečně představit tolik žádanou funkci nouzového osvětlení. Nezačali jsme napodobovat DIALux 4, ale našli lepší řešení, které funguje pro celé budovy. Proto jsme nejprve pohovořili se skupinou návrhářů osvětlení a výrobců svítidel o jejich přesných požadavcích a krocích v plánování.

Jsme již uprostřed vývoje: můžete umisťovat a upravovat únikové cesty v DIALux evo. Viz snímek obrazovky níže. V našem současném tempu se zaměřujeme na umístění nouzových svítidel.