Nový zdroj světla – technologie FIPEL

62fa4__fipel_bulb

Americký akademik představil alternativní zdroj světla bez rušivého blikání. Zdroj světla vytvořil Dr. David Carroll na Wake Forest Univerzitě. Je založený na polymerní elektroluminiscenční technologii FIPEL, která vydává měkké bílé světlo. Ta je opět tvořena nanostrukturní polymerní vrstvou složenou ze dvou polymerů, z nichž jeden umí transportovat elektrony a ve druhém jsou pohyblivé kladné náboje (díry). Když takovou vrstvu opatříme elektrodami a přiložíme na ně elektrické napětí, elektrony a díry přecházejí z elektrod do příslušných polymerů, kde se pohybují, až v místě jejich styku zaniknou (říkáme, že vzájemně rekombinují). Přitom se ale uvolní kvantum světelné energie – foton.

Vývoj nové technologie trval přes 10 let a již příští rok by měla být připravena pro koncové spotřebitele.

Poznámka Top osvětlení.cz:  Problém s novou technologií může být ve stabilitě (životnosti), protože jde plně o organický systém. Ten sice nevyžaduje pro chod vzácné kovy jako zářivky, ale hlavní problém je ve využití velkého množství velmi drahého iridia. Dokud nebude nalezen náhradní materiál, pak je celá technologie bezvýznamná a nepřináší žádnou praktickou hodnotu.

Zdroj: http://phys.org