Osram osvětlí Sixtinskou kapli novým LED řešením

sixtin kaple

Výrobce osvětlení Osram vybaví Sixtinskou kapli v Římě novým systémem LED osvětlení. Přes 7.000 LED bude rovnoměrně osvětlovat kapli a vytvářet zajímavý světelný efekt po celé ploše. Instalace LED probíhá pod všemi okny, směrem dovnitř aby umělé světlo co nejvíce napodobovalo to denní. Došlo také k navýšení úrovně osvětlení z průměrných 5 až 10 luxů na 50 až 100 luxů. Navíc dojde k významné úspoře ve spotřebě, kde Osram tvrdí, že dojde až k 60% snížení spotřeby elektrické energie. Právě probíhající pilotní projekt je pojmenován LED4Art a je zaštitován European Subsidy Program for Information and Communication Technology díky programu Framework Program on Competitiveness and Innovation (PSP-CIP). Který má za úkol dostat nové řešení do architektonických památek.