Osram podporuje veřejnou nabídku převzetí společností Bain Capital a The Carlyle Group

OsramBrzy po nabídce společnosti Osram od společnosti Bain Capital a skupiny Carlyle Group německá společnost uvedla, že podpoří veřejnou nabídku převzetí. 

Dne 4. července oznámila společnost Osram, že její představenstvo a dozorčí rada se rozhodli podpořit právně závaznou transakci nabídnutou k veřejnému převzetí všech akcií společnosti Osram společností Bain Capital a Carlyle Group. Osram a Konsorcium mají také dohodu o investicích, která obsahuje komplexní závazky. 

"Bain a Carlyle jsou správnými partnery pro Osram v pravý čas," řekl Olaf Berlien, generální ředitel společnosti Osram. „Podporují naši strategii a usnadňují růst. Zavázali se k našim zaměstnancům a nabídli akcionářům atraktivní prémii. “ 

Podle této nabídky získají tyto dvě společnosti společnost Osram za cenu 35 eur za akcii, což je zhruba o 21% více než poslední uzavírací cena akcií společnosti Osram. Hodnota společnosti Osram za hodnotu vlastního kapitálu ve výši 3,4 mld. EUR (3,8 mld. USD) a podniková hodnota zhruba 4 mld. EUR (4,5 mld. USD). 

Bain a Carlyle oznámili minimální hranici přijatelnosti 70 procent, s výjimkou samotného Osramu. Očekává se, že nabídkové období skončí začátkem září. K dnešnímu dni oba řídící orgány předpokládají, že doporučí svou odůvodněnou odpověď, kterou by akcionáři měli přijmout. Představenstvo má v úmyslu prodat své vlastní akcie společnosti Osram zájemcům v rámci převzetí. 

Na základě této nabídky bude Osram po převzetí nadále působit pod stávajícím názvem. Sídlo společnosti zůstane v Mnichově a práva zůstanou u společnosti Osram. Společnost Bain, Carlyle a Osram rovněž uznaly v dohodě o investicích společnosti Osram, která působí v náročném a nestálém tržním prostředí, které vyžaduje flexibilní činnost. 

Investoři souhlasili s podporou všech probíhajících projektů společnosti Osram, včetně případných akvizic a investic do vývoje nových produktů. Bain a Carlyle také potvrzují, že stávající pracovní smlouvy, dohody o kolektivním vyjednávání a podobné dohody, jakož i stávající penzijní plány zůstanou nezměněny.