Osvětlení 2013 - Požadavky projektů na osvětlování

bulb

Termíny a místa konání:

21.3.2013            Brno, Veletrhy Brno a.s., Výstaviště 1, Pavilon P

4.4.2013               Plzeň, Hotel Ibis, Univerzitní 65

11.4.2013            Praha, hotel Čechie, U Sluncové 618

18.4.2013            Ostrava, hotel Vista, Kpt. Vajdy 3046/2

23.5.2013            České Budějovice, Clarion Congress Hotel České Budějovice, Pražská tř. 14

Mediální partneři: Elektro, Elektrotechnika v praxi, Elektroinstalatér, A-Z Elektro, Elektrika.cz

 

 

 

Odborný garant akce: Ing. Karel Dvořáček, předseda TNK 22, člen TNK 76 a autorizační komise ČKAIT

Účastníci setkání obdrží osvědčení o absolvování kvalifikačního semináře dle norem ISO 9000. Toto setkání je zařazeno do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT. Společnost L.P.Elektro je akreditována na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy pod č.j.: 28 832/2012-25, současně je tento program akreditován na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy pod č.j.: 27 311/2012-25-497. 

Časový harmonogram/program školení:

8.30 – 9.00 hod. prezence účastníků

9.00 – 15.20 hod. blok přednášek

15.20 hod. závěr školení

Ing. Karel Dvořáček, předseda TNK 22, člen TNK 76 a autorizační komise ČKAIT

Návrh osvětlovací soustavy a hodnocení její spotřeby dle TNI 73 0327.

  • · Minimální rozsah projektu umělého osvětlení pro realizaci a pro hodnocení energetické náročnosti budov pro potřeby související legislativy;
  • · Postup hodnocení energetické náročnosti umělého osvětlení pro hodnocení energetické náročnosti dle v platném znění; postup dle ČSN EN 15193: Energetická náročnost budov - Energetické požadavky na osvětlení využití a využití podpůrných TNI 73 0327: Energetická náročnost budov – Energetické požadavky na osvětlení a připravované TNI s pracovním názvem Energetická náročnost budov −  typické hodnoty parametrů technických systémů, užívání budov a klimatických dat pro výpočet a hodnocení energetické náročnosti budov;
  • · Zpracování energetického auditu v části umělého osvětlení dle požadavků , srovnání s postupem hodnocení energetické náročnosti umělého osvětlení pro hodnocení energetické náročnosti dle  

Nové normy pro světelné obvody ČSN 33 2000-5-559 ed. 2. Svítidla a světelná instalace a ČSN 33 2000-7-715 ed.2 Světelná instalace napájená malým napětím a další normativní požadavky.

Státní zdravotní ústav

Osvětlení v legislativě.

Denní a sdružené osvětlení v praxi - požadavky, návrh, měření. 

Jaromír Pávek, Eaton Elektrotechnika s.r.o., Produktový manažer - xComfort

Náležitosti světelně-technického projektu.  Sběrnice pro řízení osvětlení -  možnosti použití a zásady použití.

Martin Marek, LUXART, s.r.o.

Energetické úspory ve výbojkovém osvětlení

-              Svítidla pro veřejné osvětlení s optikou RIO

-              Svítidla pro průmyslové provozy s optikou V5 a JEWEL

-              Halogenidové výbojky VENTURE s životností až 60 000 hod.

Ing. Martin Kalčík/Dušan Komárek, Ensto Czech, s.r.o.

Systémy nouzového a bezpečnostního osvětlení Cooper Safety

-              Výběr vhodného systému NO

-              CBS – inteligentní CBS

-              Legislativa a normy v oblasti NO

-              Výhody použití LED svítidel v NO

Cena vložného: 950 Kč včetně DPH

Pro členy benefit clubu LPE a Profiklubu Elektrotechniků  sleva 300 Kč z ceny vložného. Pro uplatnění slevy je nutné uvést do přihlášky benefit ID resp. registrační číslo, později není možné slevu uplatňovat.

Bankovní spojení: Komerční banka č.ú.: 7311470247/0100

Variabilní symboly:

21.3.2013            Brno, vs: 210313

4.4.2013               Plzeň, vs: 040413

11.4.2013            Praha, vs: 110413

18.4.2013            Ostrava, vs: 180413

23.5.2013            České Budějovice, vs: 230513

Konstantní symbol: 0308

Vložné zahrnuje: 

  • náklady spojené s pořádáním akce,
  • sborník přednášek,
  • občerstvení,
  • osvědčení o absolvování školení dle norem ISO 9000.

Pokyny k platbě:

Po přihlášení prosím uhraďte cenu vložného na účet č. 7311470247/0100 s příslušným variabilním symbolem (dle termínu konání – viz. výše). V případě, že požadujete vystavit zálohovou fakturu, uveďte tento požadavek do přihlášky.

Úhradu prosím neprovádějte složenkami České pošty! Jsme plátci DPH.

Závazné podmínky pro přihlášení: 

Uzávěrka přihlášky a zároveň datum pro úhradu je nejpozději týden před konáním školení. Přihlášení po tomto datu je možné pouze po telefonické domluvě.

Upozornění: 

V případě úhrady vložného na místě Vám bude připočten poplatek ve výši 50 Kč.
Při neúčasti závazně přihlášené osoby se vložné nevrací, je možné vyslat náhradníka nebo budou materiály zaslány poštou.