Osvětlení zrakového úkolu podle ČSN EN 12464-1

prace os

Místo zrakového úkolu, bezprostřední okolí úkolu a oblast pozadí

 

ČSN EN 12464-1 vyžaduje správné osvětlení na místě zrakového úkolu

Místo zrakového úkolu je definováno jako oblast, v které probíhá konkrétní zrakový úkon. Zrakový výkon vyžadovaný pro zrakový úkol je stanovený příslušnými prvky (velikost objektů, kontrast pozadí, jas objektů a pracovní doby) vykonávané činnosti. Referenční plocha může být horizontální, vertikální nebo nakloněná.

 

 

 

Bezprostřední okolí úkolu je definováno jako pás obklopující místo zrakového úkolu uvnitř zorného pole. Šírka tohoto pole je nejméně 0.5m.

task area

Určení místa zrakového úkolu a bezprostředního okolí dává návrhářům určitou volnost v tvorbě světelného návrhu založeném na vizuálních požadavcích pro konkrétní aktivitu v daném místě. Je potřeba také myslet, že některé místa zrakového úkolu mohou nabývat velkých oblastí.

Návrhář musí vyžadovat dokumenty obsahující velikosti a místa zrakových úkolů.

Pokud velikost nebo místo zrakového úkolu nejsou známy, ČSN EN 12464-1 dává přednost osvětlit celou místnost, jako velké místo zrakového úkolu nebo celou místnost osvětil jednotnou úrovní osvětlení definovanou návrhářem.  Pokud jsou pak místa zrakových úkolů upřesněny, světelná instalace musí být doplněna, aby dosáhla na požadované limity úrovní v pracovních oblastech.

Ve velmi velkých prostorech, kde jsou pracovní místa jen příležitostně nebo nepravidelně obsazena, ČSN EN 12464-1 povoluje využití oblasti pozadí. Měl by to být pás o šířce nejméně 3m.

Udržovaná osvětlenost vyžadovaná pro okolí kde je možné aplikovat oblast pozadí, záleží na požadavcích, které musí být splněny v pracovní oblasti.

Rovnoměrnost osvětlení

Tabulky v sekci 5.3 v normě ČSN EN 124646-1 ukazují rovnoměrnost (Uo) vyžadovanou pro místa zrakového úkolu, oblasti aktivit a vnitřních prostor. Pro bezprostřední okolí úkolu a oblasti pozadí je stanovena rovnoměrnost Uo na 0.40 a 0.10.

work station1