Ovládání osvětlovací soustavy

svetelna soustava rizeni

Systém řízení osvětlovací soustavy je inteligentní síť založená na řešení zahrnující komunikaci mezi různými systémovými vstupy a výstupy související z řízením osvětlení s jedním nebo více centrálními výpočetními prvky. Systémy ovládání a řízení osvětlení jsou široce využívány jak ve vnitřních tak ve vnějších komerčních, průmyslových nebo obytných prostorech. Systémy by měly zajišťovat správný poměr umělého osvětlení tam, a kdy je to potřeba.

Systémy řízení osvětlení jsou zaměstnáni tím, aby dosáhli co největších úspor energií a zároveň splňovali potřeby na ně kladené. Ovládání osvětlovací soustavy se často zaměňuje za termín Chytré osvětlení (Smart Lighting).

Ovladače osvětlení vs Systémy ovládání osvětlení

Ovladače osvětlení se typicky používají jako samostatné zařízení k řízení osvětlení uvnitř jednoho prostoru. Tím jsou myšleny senzory pohybu, časovače, snímače denního osvětlení, které jsou napevno připojené, aby nezávisle ovládaly skupiny světel. Nastavení se provádí u každého prvku zvlášť.

Systémy ovládání osvětlení je inteligentní síť prvků řídící osvětlení. Obsahují zařízení jako relé, snímače pohybu, snímače denního osvětlení, různé světelné přepínače nebo dotykové obrazovky, a signály z dalších systémů budovy jako požární poplach a alarm. Nastavení těchto prvků je možné přímo z místa kde se nachází nebo z centrálního počítače, dotykové obrazovky či dotykového telefonu.

Přidaná hodnota

Hlavní výhody systému na ovládání osvětlení je možnost nastavit jakékoli svítidlo zvlášť po řízení celých skupin prvků z jednoho místa. Každá místnost může být naprogramována jinak a tak uspořit co nejvíce. Delší životnost zdrojů dosáhneme také utlumováním intenzity, když je například v prostoru dostatek světla skrze okna. Nové bezdrátové řešení řízení osvětlení přidá úsporu na jinak potřebných rozvodech a také možnost instalovat přepínače nebo senzory častěji.

Automatické ovládání

Systémy řízení osvětlení typicky poskytují možnost automaticky nastavit světelné prvky na základě dat:

Chronologicky (čas během dne)
Astronomicky (východ, západ slunce)
Snímání pohybů díky čidlům
Denní světlo díky senzorům denního světla
Alarm
Program (kombinace různých)