Potencionální úspory energie pomocí Solid-State Lighting (LED)

Ministerstvo energetiky Spojených států amerických (United States Department of Energy, DOE), ministerstvo federální vlády ve Spojených státech, zodpovědné za energetickou politiku spojených států a jadernou bezpečnost , vyvinula komplexní strategii k urychlení vývoje a uvádění na trh, energeticky úsporných zdrojů osvětlení Solid-State (typ osvětlení využívající polovodičové světelné diody LED, organické světelné diody OLED nebo polymerové světelné diody PLED). Úspora energie díky této technologii je zřejmá a U.S. budou mít prospěch, když se zaměří na podporu SSL, aby zachovala celosvětově vedoucí postavení na trzích.

 

SSL_DOE

 

Zpráva DOE (Potenciál LED osvětlení ) odhaduje potenciál úspory energie pomocí emitujících světelných diod LED v porovnání s běžnými světelnými zdroji (zářivky, halogen, žárovky). Ekonometrický model trhu osvětlení v USA, porovnává roční spotřebu světelné energie podle scénáře zahrnujícího přibývání LED na trhu a podle základního scénáře, jehož hypotéza nepředpokládá další vstup LED na trh nad současnou úroveň.

Ekonometrický model trhu osvětlení pomocí LED vychází z účinnosti technologie, maloobchodní ceny a provozní životnosti.  Tyto vstupní informace vycházejí ze spolupráce DOE a odborníky na průmysl, včetně členů  Next Generation Lighting Industry Alliance.