Příklady určování udržovacího činitele - logistické centrum

pudorys budova

Následující udržovací činitele jsou odvozeny ze dvou následujících příkladů. Udržovací cykly jsou realistické. Vstupní data jsou podle CIE 97 a podle výrobců, kteří udávají typ a druh svítidla.

Příklad 1: Logistické centrum

Typ svítidel:

- výbojková svítidla s metal halogenidovými vysokotlakými výbojkami

- řadový systém s fluorescenčními zářivkami

- LED panel svítidla L70 = 75.000 h

Provozní doba osvětlení za rok 4.000 h

Nízké znečištění

Odrazivost: 50/30/20 (strop, stěny, podlaha)

Intervaly výměny a čištění: 

Řešení A

výbojková svítidla s metal halogenidovými vysokotlakými výbojkami

- skupinová výměna zdrojů a čištění svítidel každé 2 roky

- individuální výměna špatných zdrojů

Řešení B

výbojková svítidla s metal halogenidovými vysokotlakými výbojkami

- skupinová výměna zdrojů a čištění svítidel každé 2 roky

Řešení C

řadový systém s fluorescenčními zářivkami

- čistění svítidel každé 2 roky

- skupinová výměna zdrojů každé 4 roky

Řešení D

LED panel svítidla L70 = 75.000 h

- čištění svítidel každé 2 roky

- skupina PCB a driverů výměna každých 16 let

- individuální výměna špatných obvodů napájení

Řešení E

LED panel svítidla L70 = 75.000 h

- čištění svítidel každé 2 roky

- skupinová výměna PCB a driverů každých 16 let

 

                         

Řešení A

Řešení B

Řešení C

Řešení D

Řešení E

   

výbojková svítidla s metal halogenidovými vysokotlakými výbojkami

- skupinová výměna zdrojů a čištění svítidel každé 2 roky

- individuální výměna špatných zdrojů

výbojková svítidla s metal halogenidovými vysokotlakými výbojkami

- skupinová výměna zdrojů a čištění svítidel každé 2 roky

řadový systém s fluorescenčními zářivkami

- čistění svítidel každé 2 roky

- skupinová výměna zdrojů každé 4 roky

LED panel svítidla L70 = 75.000 h

- čištění svítidel každé 2 roky

- skupina PCB a driverů výměna každých 16 let

- individuální výměna špatných obvodů napájení

LED panel svítidla L70 = 75.000 h

- čištění svítidel každé 2 roky

- skupinová výměna PCB a driverů každých 16 let

LLMF

Činitel poklesu světelného toku zdrojů

0,73

0,73

0,90

0,79

0,79

LSF

Předčasná mortalita

1,0

0,87

0,95

1,0

0,98

LMF

Činitel poklesu světelného toku vlivem znečištění svítidla

0,94*

0,94*

0,86**

0,94*

0,94*

RMF

Činitel znečištění povrchů místnosti

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

MF

Udržovací činitel

0,65

0,57

0,70

0,71

0,69

*uzavřená svítidla **otevřená svítidla