Řízení světelné soustavy - DALI rozhraní

Logo DALI 448x136Co to je DALI ?

Zkratka DALI označuje Digital Addressable Lighting Interface (digitální adresovatelné osvětlovací rozhraní) EN/IEC 62 386. Je to otevřený protokol (pro více výrobců). Protokol byl vyvinut v polovině devadesátých let elektrotechnickou komisí (IEC- International Electrotechnical Commission ) DALI je mezinárodní norma zaručující kompatibilitu se stmívatelnými předřadníky různých výrobců. Tento standart slučuje všechny předřadníky, transformátory, relé moduly nouzové výbavy do jednoho řídicího systému. Tyto prvky vzájemně digitálně komunikují po vlastní sběrnici.

Jak to funguje ?

Komunikace DALI pracuje na systému master-slave. Slave je zařízení, které ovládá osvětlení. Master rozesílá příkazy zařízení slave. Master zařízení může komunikovat i s jinými master zařízeními. Komunikace mezi master a slave zařízeními probíhá pomocí 2 bitových zpráv. Slave zařízení může pracovat pouze s master zařízeními, které jej ovládají. Počet slave zařízení může být maximálně v DALI síti 64. Komunikace mezi master-master zařízeními probíhá pomocí 3-bitových zpráv. Maximální počet master zařízení v DALI síti je 64.

Instalace

Komunikace DALI probíhá po datové sběrnici tvořící dva vodiče, všechny DALI předřadníky, spínače, relé jsou na ní připojeny. Zapojení může být libovolnou kombinací větvené a hvězdicové struktury. Zapojovat zařízení do kruhové struktury není povoleno. Systém je navržen, aby tak aby bylo možné připojit maximálně 64 individuálně adresovatelných jednotek DALI do maximálně 16 skupin, se 16 scénami.

dali1

DALI Integration