Trendy v LED technologii

EUROLED
 
Dne 13. - 14. června se bude konat konference euroLED 2012 v Anglickém Birgmighamu. První den bude zaměřen na aktuální tržní prostředí pro LED a na trendy v LED osvětlovací technice. Druhý den se bude klást důraz na současné normy, bezpečnost a výkon. Cílové skupina pro tuto konferenci se skládá z architektů, osvětlovačů, světelných designérů a konstruktérů. Více informací je k dispozici na www.euroled.org.uk.