Udržovací činitel světelné soustavy

pudorys budova

Všechny osvětlovací soustavy se od okamžiku uvedení do provozu postupně znehodnocují. Ztráty jsou způsobené znečišťováním svítidla, stárnutím světelných zdrojů a svítidla. Pokud tento jev nebudeme brát do úvahy, osvětlenost se sníží na nízké hodnoty a soustava se stane energeticky neúčinnou a nebezpečnou. Ztrátu světelného toku v čase je nutné odhadnout už v etapě navrhování soustavy a do výpočtu zahrnout tuto opravu ve formě udržovacího činitele, který je závislý na typu soustavy, prostředím a plánem údržby.

 

 

 

 

 

Graf změny osvětlenosti v průběhu života osvětlovací soustavy:

zmena osvetlenosti v prubehu zivota

Legenda:

A: Křivka stárnutí povrchů místnosti (činitel odrazu stropu/stěn/podlahy : 70/50/20 %, čisté prostředí)

B: Křivka stárnutí světelného zdroje (zářivka s třípásmovým luminoforem)

 

Nevratné změny jsou změny, které se nedají zlepšit běžnou údržbou a je neekonomické je zlepšovat, myslí se tím stárnutí a degradace materiálů.

Udržovací činitel (MF, Maintenance Factor) fM se skládá s těchto prvků:

 

  • Činitel poklesu světelného toku zdrojů (LLMF, Lamp Luminous Flux Maintenance Factor) fLLM
  • Činitel funkční spolehlivosti světelných zdrojů (LSF, Lamp Survival Factor) fLS
  • Činitel znečištění svítidel (LMF, Luminaire Maintenance Factor) fLM
  • Činitel stárnutí materiálů svítidel (NRLF, Non-Recoverable Loss Factor) fNRL
  • Činitel znečištění povrchů místnosti (RSMF, Room Surface Maintenance Factor) fRSM
  •  

Činitel poklesu světelného toku zdrojů LLMF je nutné zjistit z křivek, které poskytuje výrobce světelných zdrojů.

Předčasná mortalita LSF představuje selhání individuálních světelných zdrojů, jejichž výměna se plánuje až v čase plánované pravidelné údržby. LSF je potřebné určit z potřebných křivek nebo tabulek.

t5 llmf

 

Činitel poklesu světelného toku vlivem znečištění svítidla LMF závisí na míře znečištění místnosti a na stupni krytí svítidla IP.

Činitel znečištění povrchů místnosti RSMF závisí na rozměrech místnosti, činitelích odrazu všech stěn, podlahy a stropu, rozložení světelného toku a stupni znečištění místnosti.

 

Udržovací činitel MF se vypočítá součinem jednotlivých složek:

fM = fLLM * fLS * fLM * fNRL * fRSM

 

 

dialux cinitel udrzby

 

V příštím článku se podíváme na zoubek činitele údržby pro LED zdroje.