Výpočet udržovacího činitele pro LED zdroje

led zarovka coiV předchozím článku jsme si vysvětlili jak vypočítat udržovací činitel, u LED zdrojů budeme postupovat stejně, jen si ukážeme na co si u použití LED zdrojů dát pozor.

Podle směrnice LM-80 a TM-21 se uvádí pokles světelného toku v čase, měření probíhá na minimálním vzorku 25 kusů LED po dobu 6000h, popřípadě se dopočítává:

L70 – doba kdy poklesne světlený tok na 70%
L70B50 – 50% LED svítí na 70% světelného toku

Tato doba se považuje za životnost zdroje.

Z toho vyplívá, že činitel poklesu světelného toku zdrojů u LED je 0,7 a funkční spolehlivost světelných zdrojů je 1,0 (pokud výrobce neuvede jinak).

Existují i LED zdroje, u kterých výrobce uvádí činitel poklesu světleného toku zdroje 0,9 (L90) nebo dokonce 1,0. Tento činitel se používá u programově řízených svítidel s konstantním světleným tokem.

stupen kryti cinitel udrzby

Udržovací činitel je roven součinu činitele poklesu světelného toku zdrojů a činitelem znečištěné svítidla.

Pro LED L70 ve svítidle s IP 5X, znečištění ovzduší střední, interval údržby 3 roky:

0,7 * 0,82 = 0,57