Výpočtový rastr, výpočet a ověření osvětlovací instalace

vypoctovy rastr 1

V principu, rastr vyžaduje k určení průměrné osvětlenosti a rovnoměrnosti, velikost a tvar dobře uvážené výpočtové plochy. Referenční plochy jsou místa zrakového úkolu, bezprostřední okolí a pozadí na jedné straně a aktivita nebo vnitřní prostory na straně druhé.

- Rozložení svítidel a rozložení měřících bodů by nemělo být stejné

- Mezery mezi jednotlivými měřícími body musí být menší než instalační výška osvětlení

- Svítidla do vysokých stropů by měla být od sebe tak daleko, aby se paprsky protínaly nad referenční plochou, ne až na ní

 

 

vypoctovy rastr 2

Půl metrový pás podél zdí je vyloučen z výpočtové plochy. Toto neplatí, pokud místo zrakového úkolu je uvnitř tohoto pásu nebo do něj zasahuje.

vypoctovy rastr 3