Výzkumníci UGA vynalezli nový materiál pro teplé bíle LED

phosphor1

Athény - Světlo emitující diody, nazývané krátce LED, jsou známe pro jejich energetickou účinnost a životnost, ale světlo které vydávají je světle namodralé a tím LED vylučuje ze situací kde se nedají použít.

Nyní vědci z Univerzity Georgia vynalezli jako první na světe LED emitující teplé bílé světlo za pomoci použití jednoho emitujícího materiálu nebo fosforu kde světlo vychází z jednoho centrálního bodu. Materiál je podrobně popsán v aktuálním čísle časopisu Nature Publishing Group - Light: Science and Applications.

Nové LED mají teplotu barev menší než 4000K a podání barev je 85.

K vytvoření nového fosforu je podle výzkumného týmu potřeba smíchat nepatrné množství europia oxidu hlinitého, oxidu barnatého a prášku grafitu. Pak se to celé zahřívá při 1450 stupních Celsia v trubkové peci. Odpařené materiály se zachytí na substrátu ve formě žluté luminiscenční látky. Poté se žlutá sloučenina aplikuje na žárovku která je osvětlena pomocí modrých čipů, tím vznikne bílé teplé světlo.

V procesu je stále co vylepšovat, hlavní problém je ve značném ubrání účinnosti LED.

http://news.uga.edu