DIALux evo 9 - nová dokumentace

csm HU Ausgaben Header Blog 2ddfefbd25

Prezentace světelných návrhů klientům je velice důležitá. Jednoduchost a čistota výstupů, je klíčová pro pochopení koncovým klientem. Výstup bude kompletně v DIALuxu 9 předělán. Dokumentace bude mít kompletně nový design, fonty budou větší, obrázky budou více atraktivní. Navíc mohou tvůrci projektu nyní prezentovat své kontaktní údaje na samostatné stránce. Kromě toho bude také ve výstupu seznam všech místností s příslušnými svítidly a energetickými údaji. DIALux evo bude k dispozici v polovině roku 2019.