DIALux evo klávesové zkratky / DIALux evo shortcuts

evo4a

DIALux evo klávesové zkratky / DIALux evo shortcuts

   
Zpracoval : Top osvětlení s.r.o. 2015  
     
Zkratka / Shortcuts Czech English
     
CTRL + T Zobrazení záložek (noké okno) Multiple views bar (new tab)
CTRL + O Nový projekt Open new project 
CTRL + P Tisk Print options 
CTRL + S Uložení Save project
CTRL + + Přiblížení Zoom in 
CTRL + - Oddálení Zoom out 
CTRL + numpad 0 3D zobrazení 3D view
CTRL + numpad 2 Pohled zepředu View from behind 
CTRL + numpad 4 Pohled z levého boku Side view from the left 
CTRL + numpad 5  Pohled ze zhora Top view 
CTRL + numpad 6 Pohled z pravého boku Side view from the right 
CTRL + numpad 8 Přední pohled Front view 
CTRL + * Ideální zobrazení projektu Stretch view to screen size 
CTRL + END Výrobci Manufacturers
Ctrl + X Vyjmout Cut
Ctrl + C Kopírovat Copy
Ctrl + V Vložit Pate
Ctrl + M Vložit na pozici myši Insert mouse position
Ctrl + Z Zpět Undo
Ctrl + Y Dopředu Redo
Ctrl + 1 Uložit pozici 1 save position 1
Ctrl + 2 Uložit pozici 2 save position 2
Ctrl + 3 Uložit pozici 3 save position 3
Ctrl + 4 Uložit pozici 4 save position 4
Ctrl + 5 Uložit pozici 5 save position 5
Ctrl + 6 Uložit pozici 6 save position 6
Ctrl + 7 Uložit pozici 7 save position 7
Ctrl + 8 Uložit pozici 8 save position 8
Ctrl + 9 Uložit pozici 9 save position 9
Ctrl + 0 Uložit pozici 10 save position 0
     
SHIFT + numpad 1 Posun v menu až dolu Jump bottom of menu
SHIFT + numpad 2 Posun v menu dolu Step down in menu 
SHIFT + numpad 7 Posun v menu až nahoru Jump top of menu 
SHIFT + numpad 8 Posun v menu nahoru Step upward in menu 
SHIFT + + Zvětšeni pracovních prvků Zoon in working area 
SHIFT + -         Zmenšení pracovních prvků Zoom out working area
SHIFT + * Původní velikost pracovních prvků Default size of working area 
     
Del Smazat Delete
F1 Manuál Help
F2 Zobrazit osy Show coordinate system
F3 Zobrazit pomocné čáry show help lines
F4 Zobrazit pracovní plochu show working plane
F5 Zobrazit drátěný model wireframe display
F6 Zobratit Isolinie chartings
F7 DWG DWG
F8 LVK LVK
F12 Uložit jako Save as
     
Alt+1 Zobrazit pozici 1 restore position 1
Alt+2 Zobrazit pozici 2 restore position 2
Alt+3 Zobrazit pozici 3 restore position 3
Alt+4 Zobrazit pozici 4 restore position 4
Alt+5 Zobrazit pozici 5 restore position 5
Alt+6 Zobrazit pozici 6 restore position 6
Alt+7 Zobrazit pozici 7 restore position 7
Alt+8 Zobrazit pozici 8 restore position 8
Alt+9 Zobrazit pozici 9 restore position 9
Alt+0 Zobrazit pozici 10 restore position 10
     
Tab Přepíbání mezi pohybem/otáčením/zvětšením switch manipulator move/rotate/scale (in CAD)