Světelný návrh v DIALuxu evo je v souladu s nejnovějšími standardy

csm Dx Normen in Dx evo Header Blog d187f146f2S DIALux 4 a DIALux evo máme na trhu dva nástroje pro návrh osvětlení, které mohou designéři po celém světě používat zdarma. V uplynulých měsících jsme investovali mnoho úsilí a prostředků do vývoje DIALuxu evo, aby byl software ještě rychlejší a intuitivnější. DIALux evo se používá nejen k rychlému návrhu osvětlení v souladu s normami, ale také pro návrh osvětlení a vizualizaci v kontextu komplexní architektury. V tomto ohledu DIALux evo drží krok s technologií naší doby. Kromě rychlejších výpočtových časů - především u projektů s komplexními soubory 3DS - je možné také importovat projekty BIM. Rovněž dojde ke změnám v prezentaci výsledků s DIALuxem evo 9 (bude vydán v polovině roku). Bude existovat nové rozvržení pro výstup výsledků tak, aby uživatel mohl prezentovat návrh osvětlení. To jsou jen některé z nových funkcí softwaru. Důležitým aspektem pro uživatele je rychle navrhnout osvětlení v souladu s normami. Zakázky na projekty světelného designu jsou často udělovány pouze tehdy, pokud projektant zohlednil také požadavky stanovené normami. DIALux evo zavedl nejrozšířenější mezinárodní normy.

Níže jsme sestavili výběr:


Evropa


V EN 12461-1: 2011 je popsán návrhový standard pro vnitřní pracoviště. DIALux evo používá prahové hodnoty definované v této normě k vyhodnocení fotometrických výsledků v přehledu výsledků v dokumentaci. Pro Německo existuje zákonná směrnice. DIALux evo podporuje takzvanou směrnici o pracovišti A3.4, známou jako ASR A3.4. Tato směrnice je povinná pro každého projektanta osvětlení v Německu a definuje prahové hodnoty specificky pro vnitřní prostory. EN 12464-2: 2014 popisuje současný standard pro pracoviště venku. Aktualizace této normy byla naposledy implementována v DIALuxu evo 8. EN 13201: 2015 se zabývá dimenzováním a hodnocením pouličního osvětlení. Nová norma má pátou kapitolu o energetickém hodnocení systémů pouličního osvětlení.


USA


DIALux evo podporuje cca. 3 400 aplikačních profilů z Příručky osvětlení 10. vydání společnosti Illuminating Engineering Society. Příručka slouží jako průvodce pro americké designéry osvětlení. V první části jsou vysvětleny a popsány základy fotometrie. Druhá část knihy se skládá z mnoha kapitol o typických světelných aplikacích. Celkem existuje 17 kapitol aplikací, které jsme přidali do naší databáze standardů v DIALuxu evo.


Japonsko


S verzí DIALux evo 8.1 je doplněn způsob výpočtu údržby. Metoda II (2013) / III (2005) JIEG-001 zahrnuje výpočet a aplikaci faktorů údržby pro osvětlení v Japonsku. Už jste si stáhli nejnovější verzi DIALuxu evo? Pokud ne, můžete si zdarma stáhnout.