MĚŘENÍ INTENZITY UMĚLÉHO OSVĚTLENÍ

Zpracování měření osvětlení pro stavební úřady a hygieny.
Rychlé a kvalitní zpracování.
Image
Společnost Top osvětlení s.r.o. nabízí zpracování měření umělého a denního osvětlení. Prioritou je pro nás rychlost a kvalita dodání. 

     - měření umělého osvětlení vnitřních prostor

     - měření umělého osvětlení venkovních prostor

     - měření umělého osvětlení u veřejného osvětlení

 

Měření probíhá dle platných norem:

  • ČSN 36 0011-1 – Měření osvětlení vnitřních prostorů – Část 1: Základní ustanovení
  • ČSN 36 0011-4 – Měření osvětlení prostorů – Část 4: Měření umělého osvětlení venkovních prostorů

  • ČSN EN 12464-1 – Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory

  • ČSN EN 12464-2 – Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 2: Venkovní pracovní prostory

Měření umělého osvětlení veřejného osvětlení, cyklostezek, přechodů pro chodce a přilehlých fasád budov

Naše společnost provádí všechny druhy měření umělého osvětlení, které provádíme pravidelně kalibrovanými luxmetry. Provedeme měření požadovaných prostor a vypracujeme protokol se všemi náležitostmi dle platných norem. Protokol slouží jako ověření zda světelná soustava splňuje slibovanou osvětlenost například pro hygienické stanice. V jednotlivých místnostech zhotovíme dostatečný počet jednotlivých měření, které poté zpracujeme. Pracujeme rychle a kvalitně. 

Protokol o měření osvětlení obsahuje informace dle normy ČSN 360011 mezi které patří: název objektu, účel měření, datum a čas měření, teplotu, charakter měření, způsoby měření, výsledky měření, přehled a korigování naměřených hodnot. Přílohou protokolu je také kopie kalibrační protokolu měřícího přístroje.

Stačí když nás kontaktujete skrze kontaky nebo přes tento formulář.

Pošlete nám poptávku