MĚŘENÍ INTENZITY UMĚLÉHO OSVĚTLENÍ

Zpracování měření osvětlení pro stavební úřady a hygieny.
Rychlé a kvalitní zpracování.
Image
Společnost Top osvětlení s.r.o. nabízí zpracování měření umělého a denního osvětlení. Prioritou je pro nás rychlost a kvalita dodání. 
     - měření umělého osvětlení vnitřních prostor
     - měření umělého osvětlení venkovních prostor
     - měření umělého osvětlení u veřejného osvětlení
 
Měření probíhá dle platných norem:
ČSN 36 0011-1 – Měření osvětlení vnitřních prostorů – Část 1: Základní ustanovení

ČSN 36 0011-4 – Měření osvětlení prostorů – Část 4: Měření umělého osvětlení venkovních prostorů


ČSN EN 12464-1 – Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory


ČSN EN 12464-2 – Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 2: Venkovní pracovní prostory


Měření umělého osvětlení veřejného osvětlení, cyklostezek, přechodů pro chodce a přilehlých fasád budov
Naše společnost provádí všechny druhy měření umělého osvětlení, které provádíme pravidelně kalibrovanými luxmetry. Provedeme měření požadovaných prostor a vypracujeme protokol se všemi náležitostmi dle platných norem. Protokol slouží jako ověření zda světelná soustava splňuje slibovanou osvětlenost například pro hygienické stanice. V jednotlivých místnostech zhotovíme dostatečný počet jednotlivých měření, které poté zpracujeme. Pracujeme rychle a kvalitně. 

Protokol o měření osvětlení obsahuje informace dle normy ČSN 360011 mezi které patří: název objektu, účel měření, datum a čas měření, teplotu, charakter měření, způsoby měření, výsledky měření, přehled a korigování naměřených hodnot. Přílohou protokolu je také kopie kalibrační protokolu měřícího přístroje.


Vítáme Vás na stránkách naší služby měření umělého osvětlení. Tato služba je určena pro všechny, kdo chtějí zlepšit kvalitu osvětlení svých prostor a dosáhnout lepšího pracovního nebo životního prostředí.
  • Jak funguje měření umělého osvětlení? Pomocí specializovaných přístrojů a měřicích technik zjistíme množství světla v daných prostorách. Následně analyzujeme naměřená data a vytvoříme podrobnou zprávu, která obsahuje doporučení na zlepšení osvětlení.
  • Proč je kvalitní umělé osvětlení důležité? Správně navržené a nastavené osvětlení má pozitivní vliv na lidské zdraví, psychiku a produktivitu. Zlepšení osvětlení může snížit únavu očí, bolest hlavy, narušení spánkového rytmu a další zdravotní potíže. Také může pozitivně ovlivnit náladu a výkon pracovníků a zlepšit výsledky práce.
  • Pro koho je naše služba určena? Nabízíme měření umělého osvětlení pro interiéry různých typů objektů, jako jsou kanceláře, výrobní haly, obchodní prostory, školy a další. Naše služby využívají nejen firmy a organizace, ale také jednotlivci, kteří chtějí zlepšit kvalitu osvětlení v bytě nebo domě.
  • Jaké jsou výhody naší služby? Díky našim odborným znalostem a moderním technologiím jsme schopni poskytnout komplexní analýzu osvětlení a poradit s řešením konkrétních problémů. Naše služby jsou rychlé, efektivní a cenově dostupné.

Pokud máte zájem o naše služby měření umělého osvětlení, neváhejte nás kontaktovat. Rádi Vám pomůžeme s vytvořením ideálního pracovního nebo životního prostředí s vysokou kvalitou osvětlení.

Stačí když nás kontaktujete skrze kontaky nebo přes tento formulář.

Pošlete nám poptávku