VÝPOČTY OSVĚTLENÍ

Zpracování výpočtů osvětlení pro stavební úřady a hygieny.
Rychlé a kvalitní zpracování.
Image
Společnost Top osvětlení s.r.o. nabízí zpracování výpočtu umělého a denního osvětlení. Prioritou je pro nás rychlost a kvalita dodání. 

icons8-room-50.png   

Výpočet osvětlení vnitřních a venkovních prostor – ČSN EN 12464

Nabízíme vypracování světelně technického návrhu na základě aktuální evropské normy pro osvětlování ČSN EN 12464. Zpracujeme vnitřní, venkovní i pouliční návrhy osvětlení. Výsledky zpracované ve formátu PDF obsahují všechny náležitosti výpočtu, jako výpočet udržovacího činitele, oslnění URG, osvětlení pracovních ploch či silnic.

icons8-sun-50.png   

Výpočet denního osvětlení – ČSN 73 0580, EN 17037

Tato norma platí pro navrhování a posuzování denního osvětlení vnitřních prostorů budov a pro posuzování návrhu stavebních objektů z hlediska jejich vlivu na denní osvětlení vnitřních prostorů okolních budov.

icons8-street-lamp-50.png   

Výpočet osvětlení ulic – veřejné osvětlení – ČSN EN 13201

Tato část evropské normy definuje na základě fotometrických požadavků třídy osvětlení pro pozemní komunikace s ohledem na zrakové potřeby uživatelů komunikace a zohledňuje vlivy tohoto osvětlení na životní prostředí.

icons8-basketball-field-50.png   

Výpočet osvětlení sportovišť – ČSN EN 12193

Tato norma určuje osvětlení krytých i otevřených sportovišť pro ty druhy sportů, které jsou v Evropě nejčastější. Stanoví hodnoty osvětlenosti pro návrh a kontrolu instalací osvětlení sportovišť pomocí údajů o osvětlenostech, rovnoměrnosti osvětlení, omezení oslnění a barevných vlastnostech světelných zdrojů. Všechny požadavky jsou přitom stanoveny jako minimální. Určuje také metody, podle kterých se tyto hodnoty měří. Pro omezení oslnění jsou zde také pro jednotlivé druhy sportů uvedena vymezení pro umístění svítidel.

icons8-closed-window-50.png   

Výpočet proslunění – ČSN 73 4301 Obytné budovy

Tato norma stanovuje zásady pro navrhování obytných budov nebo obytných částí budov, platné pro:

 • –      bytové domy;
 • –      obytné části v budovách jiného účelu;
 • –      nástavby a přístavby budov, jimiž vznikají nové byty;
 • –      rodinné domy;
 • –      nástavby a přístavby rodinných domů.

Pro stavební úpravy stávajících budov, v nichž vznikají nové byty a pro úpravy stávajících bytů se tato norma použije přiměřeně.

Naše společnost provádí všechny druhy výpočtů umělého a denního osvětlení. Výsledkem je protokol, který obsahuje všechny náležitosti dle norem jako je vypočtená intenzita osvětlení, činitel oslnění UGR nebo rovnoměrnost. Samozřejmostí je kusovník použitých svítidel, pohledy na scény či profesionálně renderované vizualizace prostor. Do všech vizualizací jsem schopni doplnit hodnoty v luxech, izofoty či nepravé barvy. Výpočty osvětlení provádíme na nejvýkonějších počítačích v programech DIAlux popřípadě WILS. Naše reference sahají již 8 let zpět a pomohli jsme již nespočtě klientům.

Výpočty osvětlení provádíme dle těchto norem:

 • SN EN 12464–1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory
 • ČSN EN 12464–2 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 2: Venkovní pracovní prostory
 • ČSN 36 0020 – Sdružené osvětlení
 • ČSN EN 12193 – Světlo a Osvětlení – Osvětlení sportovišť
 • ČSN EN 1838 Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení
 • TNI 36 0450 Rušivé oslnění při osvětlení vnitřních prostorů
 • TNI 36 0451 Údržba vnitřních osvětlovacích soustav
 • ČSN EN 13201–1 Osvětlení pozemních komunikací – Část 1: Návod pro výběr tříd osvětlení
 • ČSN EN 13201–2 Osvětlení pozemních komunikací – Část 2: Požadavky
 • ČSN EN 13201–3 Osvětlení pozemních komunikací – Část 3: Výpočet
 • ČSN EN 13201–4 Osvětlení pozemních komunikací – Část 4: Metody měření
 • ČSN EN 13201–5 Osvětlení pozemních komunikací – Část 5: Ukazatelé energetické náročnosti
 • Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací Ministerstva dopravy (TKP15)

Pošlete nám poptávku