DIALux evo 7

d7a.jpgDnešním dnem je k dispozici ke stažení nová verze DIALux evo 7. Přinášíme seznam změn.

Opravy chyb

 • Vizualizace vystupujícího světla přisazených svítidel byla vylepšena.
 • Místa zrakových úkolů a povrchy pro výpočty denního osvětlení jsou nyní obsaženy ve výstupním souhrnu.
 • Chyba během manipulace se střechami byla vyřešena.Varování při odebírání objektů bylo opraveno.
 • Chyba při kopírování budov a podlaží byla opravena.
 • Výstupní hodnota (W/m2) je nyní počítána z plochy podlahy místnosti.

Nové funkce

 • IFC import: Celé budovy a venkovní plochy můžou být nyní importovány automaticky z IFC projekčních souborů, bez nutnosti manuálních úprav.
 • DWG výkresy mohou být nyní součástí výstupů.
 • Výstupní stránka souhrnu místnosti byla vylepšena.
 • Navíc přibyla možnost jednoduchého nebo detailnějšího seznamu svítidel. Defaultně je nastavené jednoduché zobrazení.
 • Pozice svítidel jsou nyní součástí výstupu a je možné konfigurovat koordináty pro venkovní scény.
 • Výpočetní čas je nyní zkrácen využitím nových výpočetních parametrů, jako jsou: Jen přímé osvětlení bez odrazů, Výpočet bez nábytku a jednoduché přímé nábytku a objektů. Aktivní parametry budou zobrazeny ve výstupu.
 • Část výpočetních plánů může být vyloučena z výpočtu a výsledky interpretovány pomocí výseku. Toto je možné pro výpočetní rastry, pracovní místa, výpočtové plochy a plochy dle EN12464-1.
 • Byly přidány čísla svítidel do katalogu svítidel.Specifikace dle IESNA Lighting Handbook (10. edice) byly přidány do norem.
 • Nastavené úhly svítidel můžete exportovat do *.csv souboru.

Vylepšení současný funkcí

 • Nahrání DIALux projektů není přerušováno žádnou zprávou.
 • Rozšířené nastavení výstupů bylo odstraněno ze spodní části a je nyní pro tutu funkci vlastní okno. Stránka je automaticky aktualizována po zavření okna nastavení.
 • Datové listy jsou nyní zahrnuty v jednom bodě. To významně redukuje počet stránek a zlepšuje orientaci.
 • Stránky bez výpočtu jsou nyní skryté. Toto také redukuje velikost.
 • Stránky se souhrnem, izoliniemi, nepravými barvami, a hodnotovými grafy jsou nyní na jedné stránce.
 • Volba zobrazení DWG výkresu byla odstraněna a přesunuta k volbám pohledů. Navíc může být importován z tohoto místa.
 • Výsledné hodnoty a izolinie jsou nyní zobrazovány hned po výpočtu. Tato funkce může být aktivována nebo deaktivována v nastavení.Defaultní hodnoty rozsahu izolinií jsou nyní nastaveny automaticky.
 • Výpočetní čas izolinií, nepravých barev a hodnot pro CAD okno je výrazně redukován.
 • Uživatelské rozhraní pro nastavení izolinií je přepracováno. Definované hodnoty mohou být uloženy a použity znovu.